Aleksandra Rowicka

Brussels / Warsaw based photographer and writer

Czego ty jeszcze chcesz kobieto?! / What do you want woman?!

0

English version below

Niecały rok temu każdy dzień był taki sam. Nie będę tu narzekać na pracę w Komisji UE, bo jest bardzo dobra. Mam ciekawy projekt i miłych ludzi wokół siebie.

Jednak nie byłam szczęśliwa. W dodatku próby rozmowy z kimkolwiek na ten temat kończyły się fiaskiem. “Czego ty jeszcze chcesz kobieto?!” – pytali. “Masz wszystko – wspaniałą córkę, dom, dobrą pracę. Wszyscy by tak chcieli, a ty narzekasz!” I mieli rację. Narzekanie nie pomogło, więc sama sobie zadałam pytanie: “Czego ty jeszcze chcesz, kobieto?” i zaczęłam się bardzo poważnie zastanawiać nad odpowiedzią.

I tak minęło kilka miesięcy, a rezultat możecie zobaczyć w mojej galerii foto oraz na Instagramie!

What do you want woman?!

Less than a year ago, each day was the same. I will not complain about working at the EU Commission because it is very good. I have interesting project and nice people around me.

However, I was not happy. In addition, attempts to talk to anyone about this topic ended in a fiasco. “What else do you want a woman ?!” – they asked. “You have everything – a wonderful daughter, a home, a good job. Everyone would want such a life, and you complain!” And they were right. Complaining did not help, so I asked myself: “What else do you want, woman?” and I began to think very seriously about the answer

And so it’s been several months, and you can see the result in my photo gallery and on Instagram!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: