Aleksandra Rowicka

Brussels / Warsaw based photographer and writer

(EN/PL) Blog – to wyzwanie / is a challenge

0
My Gallery

English version below

(PL) Blog to wyzwanie – tak mówią! Wyzwania to dobra rzecz, więc to raczej zachęta.

Zaczęłam pisać na Instagramie (link) i od razu miałam w planie publikować tutaj na mojej stronie, jednak nie od razu się udało. Powodów tego, mam wiele, a dokładnie 12 136 (słownie: trochę więcej niż dwanaście tysięcy), bo tyle zdjęć zrobiłam od sierpnia zeszłego roku. Wtedy w moje ręce dostała się nowa lustrzanka i podstawowy obiektyw. Zdjęcie 0001 zrobiłam w trybie automatycznym – była to pierwsza i ostatnia taka fotka. Rezultat był wielce rozczarowujący. Od tamtej pory wiele się działo. Pokazy mody, sesje zdjęciowe oraz moje własne projekty artystyczne.

Przedstawiam się teraz jako fotograf i pisarka. Jestem też mamą, pracownikem Komisji Europejskiej, oraz służę wiernie mojemu wiekowemu kotu.

Jak na to wszystko znajduję czas i nie czuję się zmęczona (zazwyczaj)?

Otóż posiadam supermoce, potrafię czytać w myślach i być w kilku miejscach jednocześnie. Oczywiście, że nie!

Jednak znalazłam sposób, dzięki któremu wiem czego chcę, jakie mam cele i po prostu tak dobieram zajęcia, żeby iść we właściwym kierunku.

Piszę tutaj właśnie o podejściu do życia i o moich pasjach czyli o fotografii i pisaniu.

Do zobaczenia!

(EN) Blog is a Challenge

Blog is a challenge – that’s what they say! Challenges are good, so it’s more encouraging.

I started writing on Instagram (link) and I planned to publish here on my site, but it did not work right away. Reasons for this, I have many, exactly 12 136 (in words: a little more than twelve thousands), because I took so many photos since August last year. Then a new DSLR and a basic lens got into my hands. Photo 0001 I made in automatic mode – it was the first and last pic like that. The result was very disappointing. Much has been happening since then. Fashion shows, photo sessions and my own artistic projects.

I present myself as a photographer and writer. I am also a mum, an employee of the European Commission, and I serve my beloved cat faithfully.

How do I find time for it all and do not feel tired (mostly, not always)?

Well, I have superpowers, I can read minds and be in several places at the same time. Of course not!

However, I found out what I want, what goals I have and I just choose activities that lead me in the right direction.

I am writing here about the approach to life and about my passions, i.e. photography and writing.

See you later!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: